rhy.fi
Ajankohtaista

Sihteerille voi jättää ilmoitukset, osoitteen muutokset, ym. tiedot sihteerin
sähköpostin (PALAUTELOMAKKEEN) kautta (tulee sihteerille suoraan).
Jättäkää hyvät jäsenet seuran sihteerille uudet osoitteenne, tiedän että osa
teistä on muuttanut tiedossamme olevasta osoitteesta, mutta en tiedä minne?????!!!!!


Ottakaa oma riista käyttöön (valitkaa yhteystietojen näkyvyys kaikille jäsenille / seuran toimihenkilöille). Ilmoittakaa metsästäjänumeronne seuralle niin osoitetietonne päivittyvät automaattisesti jäsenrekisteriin!!!
Lisää vasta tämän jälkeen uusi teksti!!

JALASJÄRVEN iTÄINEN METSÄSTYSYHDISTYS RY:n
 Tilino: FI97 4108 0011 3137 83

JALASJÄRVEN ITÄINEN METSÄSTYSYHDISTYS ry;n VUOSIKOKOUS
Seuran majalla su. 02.04.2023 klo.12.00
Esillä sääntöjen talvikokoukselle määräämät asiat.
Johtokunnan kokous klo.11.00
TERVETULOA              JOHTOKUNTA

AMPUMARATA VUOROLISTAT löytyvät näiltä nettisivuilta, kaikille uusille 
jäsenille on vuoro trapissa ja jotka aikovat hirviseurueeseen hirvessä x2.
Listoja ei jaeta vaan kaikkien pitää tarkistaa vuoronsa ampumalistoilta.
Jos ei suorita vuoroaan, sakko 30.00 €, kökkävelvoita uusilla jäsenillä. 

                    Vahinkolintulupa 2023 voimassa.
NAAKKA JA VARIS, lupa voimassa arvioidun pesimäkauden aikana   10.3-6.5 ja 1.6-31.7.2023
Ääntä synnyttävän laitteen käyttö sallittu.
Harakka, paikkalintuna ei kuulu pesimisajan lupaan, eli on RAUHOITETTU.
 Harakkaa saa normaalisti ampua pesimäkauden ulkopuolella.
Elokuun alussa sihteerille heti tieto saaliin määrästä. tieto menee Riistakeskukselle 

Seuran jäsenillä mahdollisuus käyttää reviiri- ja oma riista ohjelmia mm. seuralle vuokrattujen metsästysalueiden tarkistamiseksi ja saalis/näköhavaintojen kirjaamiseksi. Lähetä oma sähköpostiosoitteesi ja metsästyskorttisi numero seuran puheenjohtajalle niin sinut lisätään automaattisesti kyseisiin ohjelmiin seuran jäsenenä. Lisätietoja tarvittaessa puheenjohtajalta.

METSÄSTÄJÄLIITON DIGI-JAHTI digi-jahdin löydät osoitteesta,
http://www.digijahti.fi
Kaikille avoimen tutustumiskauden jälkeen Digi-Jahtia voivat lukea vain Metsästäjäliiton jäsenet. Päivitä sähköpostiosoitteesi liiton jäsenrekisteriin,
niin saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet
löydät osoitteesta http://metsastajaliitto.fi/jasenrekisteri t. sihteeri 


Itäisen TALVIKOKOUS seuran majalla pidettiin su. 02.04.2023 klo. 12.00
Kokouksen avasi seuran puheenjohtaja Janne Lehtinen hiljaisella hetkellä Pentti Myllyniemen muistoksi
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Viitala ja sihteeriksi Markku Honkaranta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Huhtakallio ja
Pekka Kuuppelomäki. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkastajat.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin esityslista. kokouksessa läsnä 22 jäsentä.
Hyväksyttiin vuoden 2022 tilit, tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
Kokous myönsi yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden tili- ja vastuu velvollisille.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Janne Lehtinen.
Johtokunnan erovuorossa, Veijo Saari, Petri Oksala, Reijo Kalliosaari ja Matti Ritamäki. Veijo Saari ja Petri Oksala valittiin uudelleen. Reijo Kalliosaaren ja Matti Ritamäen tilalle valittiin Pertti Kalmari ja Marko Viitala. lisäksi Timo Leppälän tilalle valittiin Voitto Rajamäki. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat Kalle Kiviniemi, Mikko Hirsimäki ja Jyrki Rasinpää. Toiminnantarkastajiksi valittiin Mauno Syngelmä ja Hermanni Takala, sekä heidän varamiehiksi Seppo Koivulahti ja Jarmo Sievi.
Jäsenmaksut pysyvät ennallan, maanom.jäsen 35 €/vuosi ja ei maanomistaja jäsen 45 €/ vuosi. Liittymismaksu maattomalla 400 €. Nuorisojäsen maattomalla alle 18 v liittymismaksu 200 €. Uusille jäsenille kahden vuoden koejäsenyys, johtokunta vahvistaa 2 vuoden jälkeen jäsenyyden. 
Kokous päätti että uusia jäseniä valittaessa on läsnäolo velvollisuus,  maanomistaja-jäsenellä suotavaa, maattomalla jäsenellä pakollista olla paikalla joko johtokunnan kokouksessa tai yleisessä kokouksessa. Kaikilla jäsenillä kökkävähennys 2,5 € / kerta jotka vähennetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
Kaikilla uusilla jäsenillä kökkävelvoite (8.8.2010 kesäkokouksessa päätetty).
Hyväksyttiin vuodelle 2023 toimintasuunnitelma.
Ampumaratamaksut: Hirvi 10 laukausta / sarja 2.0 €, Karhu 2.0 € kerta.
Trap 25 kiekkoa / 5.0 € lisäksi Compac-rata 5.0 €,
Hirvilupia haetaan riistakeskuksen päätöksen mukaan, lopullinen määrä tarkentuu syksyllä, lupamäärä tulee putomaan. Lisäksi haetaan 10 peuran lupaa.
Jahtimaksu hirvenmetsästyksen osalta (90 €/metsästäjä) maksettava 30.9.2023 mennessä. Jokaisen hirvimetsälle ja peurametsälle  osallistuvan tulee ampua 5 sarjaa tai 200 pistettä juoksevaan hirvikuvaan ENNEN jahtikokousta,
KAIKKIEN JAHTIIN AIKOVIEN TOIMITETTAVA OMAT PAPERIT JAHTIKOKOUKSEEN!!!
Jahtipäälliköksi valittiin Kari Koivulahti, ryhmänjohtajat toimivat varapäälliköinä.
Peurapääliköksi valittiin Petri Oksala, varapäälliköt valitaan peuraseurueesta. Peurapäällikölle ilmoitus kun lähtee jahtiin ja saatuaan saalista.
Saadusta kaurissaaliista ilmoitus Pekka Huhtakalliolle joka toimii kauris yhteys henkilönä. Kauriin osalta ampujan lisäksi huolehdittava ITSE ilmoitus riistakeskukselle (suositus oma riistan kautta).
Ampuma-ja kilpailujaoston puheenjohtajaksiMarko Viitala ja vpj. Sami Leppänen. Haulikon vastuuhenkilöt, Jarmo Sievi ja Reijo Kalliosaari. Kiväärin vastuuhenkilö Voitto Rajamäki. Ampumarata vastaavina toimivat, Luodikossa ja Hirvessä Voitto Rajamäki, sekä Trapissa Marko Viitala.
Metsästys koira jaostoksi puheenjohtajaksi Mikko Hirsimäki ja vpj. Mika Saari Hirviseurueen koiraryhmä kuukuu myös ko. jaostoon.
Vahinkolintulupa on voimassa 31.7.2023 saakka, koskien variksen ja naakan pyyntiä.
Saalis ilmoitus vahinkolinnuista kesäkokoukseen, sihteerin tehtävä ilmoitu  RHP:iin.
Tarkemmat tiedot seuran nettisivuilta. Jalasjärven rhy/jimy
Riistapeltoja tehdään entiseen tapaan. 
Lopuksi muistutettiin että metsästyksen yhteydessä ei ajeta moottoriajoneuvoilla pelloilla tai pihoissa ilman maanomistajan lupaa, ajoneuvoja ei myöskään jätetä niin että ne tukkivat kulkuväyliä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.26
Kokouksen puolesta sihteeri.
Kesäkokous seuran majalla su. 7.8. 2022 klo. 12.00
Puheenjohtaja Janne Lehtinen avasi kokouksen hiljaisella hetkellä
Martti Harjunpään ja Jaakko Mannilan muistoksi.
Arvonnassa onni suosi Ari Haanpäätä ja Pekka Huhtakalliota. Palkinto on 50 € lahjakortti kodinkoneliike Vilposelle.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Lehtinen ja sihteeriksi Markku Honkaranta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Virtanen ja Voitto Rajamäki
jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksessa oli 35 osanottajaa. Esiteltiin uudet jäsenet joita oli 5 kpl.
Riistakiintiöt: Metso 1 kpl. uros. Teeri 3 kpl suositus nuori lintu uros. 
Metsäpyy 5 kpl, Fasaani 1 kpl. Peltopyy ja Riekko rauhoitetaan. Kyyhky ja vesilinnut valtion ajalla, Lehtokurppa vapaa. Metsäjänis ja rusakko kiintiöistä vapaat, valtion ajalla.
Kauriskiintiöksi sovittiin 3 kaurista / metsästäjä / vuosi riippumatta iästä.
Suositellaan ettei kauris pukkia ammuttaisi.
Kaurispukin kevätmetsästys sallitaan, 1 per. metsästäjä.
Päiväkortilla vieras saa ampua 1 kauriin /  kausi on pois isännän kiintiöstä.
Kauriin kyttäysjahdissa saaliista ilmoitus Pekka Huhtakalliolle ja Riistakeskukselle. 
Päiväkortilla saa osallistua kauriin yhteisjahtiin, jos ei halua kaurista se arvotaan. henkilökohtainen kiintiö ei koske seurue jahtia.
Yhteisjahdin johtaja ohjeistaa saaliinjaon jahtiaamuna, yhteijahdissa ei kiintiötä.
Toisen hoitamalle ruokintapaikalle ei mennä ilman lupaa, 
Peuran metsästys, kiintiö 1 peura / metsästäjä. Seuran kiintiö 5+5,
metsästys päättyy kun seuran kiintiö on täynnä.
Peura päällikkönä toimii Petri Oksala jolle ilmoitus tehtävä heti kun lähtee
kyttäys metsälle ja heti saalista saadessaan, kaatajalle kuuluu lupamaksu.
Peuran seurue metsästyksessä osallistumismaksu ja saaliin jako sovitaan
peurakokouksessa.
Vesilinnun metsästys: Liikapuron tekoaltaalla ja Hirvijärvellä 3:nä ensimmäisenä päivänä saa jahdata Klo 23.00 sen jälkeen klo. 22.00.
Rauhoitusalueet: Tuotannossa olevat turvetuotanto alueet rauhoitetaan kanalinnustukselta.
Hirvi-ja peurajahtiin aikovilla on 5 sarjan tai 200 pisteen ampumavaatimus
juoksevaan hirvikuvioon.
Hirviseurueen kokouksessa su. 2.10 klo. 12.00 päätetään jahdin aloitus, esitys 22.10. Hirvijahdin osallistumismaksu 90 € maksettava 30.09 mennessä. Kaatoluvista ei
vielä ole varmaa tietoa, mahdollisesti 20 aikuista ja 20 vasaa lisäksi pankki. Jahtipäälliköiden kokouksessa 3.11 varmistuu lopullinen kaatomäärä. Suurpedoista aina ilmoitus Reijo Kalliosaarelle, Veijo Saarelle tai Ari Syrjälälle.
Villisijoista aina ilmoitus heti WhatsAppiin.
Päiväkortin hinta kaikelle metsästykselle 10 € / päivä.
Pienpetokortti 50.00 € metsästyskausi.
Päiväkortin ostajalla myös 6§:n mukainen vuosittainen kiintiö.
Päiväkortin ostajalla oltava aina seuran jäsen paisi vesilinnustuksessa ja pienpetopyydissä. Varislintujen metsästyksessä 1.3-9.8 välisenä aikana ei tarvitse
lunastaa päiväkorttia jos on isännän kanssa jahdissa.
Netissä voi myös maksaa päiväkortin, pitää olla isännän ja vieraan nimi sekä metsästyspäivät ja kirjoittimella kopio.
Seura pyrkii hoitamaan Tracker luvan, maksu tilille joka ilmoitetaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.50.
Kokouksen puolesta sihteeri

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua