rhy.fi
Ajankohtaista

Sihteerille voi jättää ilmoitukset, osoitteen muutokset, ym. tiedot sihteerin
sähköpostin (PALAUTELOMAKKEEN) kautta (tulee sihteerille suoraan).
Jättäkää hyvät jäsenet seuran sihteerille uudet osoitteenne, tiedän että osa
teistä on muuttanut tiedossamme olevasta osoitteesta, mutta en tiedä minne?????!!!!!


Ottakaa oma riista käyttöön (valitkaa yhteystietojen näkyvyys kaikille jäsenille / seuran toimihenkilöille). Ilmoittakaa metsästäjänumeronne seuralle niin osoitetietonne päivittyvät automaattisesti jäsenrekisteriin!!!
Lisää vasta tämän jälkeen uusi teksti!!

JALASJÄRVEN iTÄINEN METSÄSTYSYHDISTYS RY:n
 Tilino: FI97 4108 0011 3137 83          

Viite jonka olen saanut Omasp:ltä on virheellinen ( EI KELPAA) laittakaa
viesti osuuteen oma nimi jolloin kirjanpito säilyy. 
Pahoittelen. Sihteeri.
 Vahinkolintulupa 2021 voimassa.
NAAKKA JA VARIS, lupa voimassa arvioidun pesimäkauden aikana   10.3-6.5 ja 1.6-31.7.2021
Ääntä synnyttävän laitteen käyttö sallittu.
Harakka, paikkalintuna ei kuulu pesimisajan lupaan, eli on RAUHOITETTU.
 Harakkaa saa normaalisti ampua pesimäkauden ulkopuolella.
Elokuun alussa sihteerille heti tieto saaliin määrästä. tieto menee Riistakeskukselle 


Seuran jäsenillä mahdollisuus käyttää reviiri- ja oma riista ohjelmia mm. seuralle vuokrattujen metsästysalueiden tarkistamiseksi ja saalis/näköhavaintojen kirjaamiseksi. Lähetä oma sähköpostiosoitteesi ja metsästyskorttisi numero seuran puheenjohtajalle niin sinut lisätään automaattisesti kyseisiin ohjelmiin seuran jäsenenä. Lisätietoja tarvittaessa puheenjohtajalta.

METSÄSTÄJÄLIITON DIGI-JAHTI digi-jahdin löydät osoitteesta,
http://www.digijahti.fi
Kaikille avoimen tutustumiskauden jälkeen Digi-Jahtia voivat lukea vain Metsästäjäliiton jäsenet. Päivitä sähköpostiosoitteesi liiton jäsenrekisteriin,
niin saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet
löydät osoitteesta http://metsastajaliitto.fi/jasenrekisteri t. sihteeri 


KAURAN JYVIÄ RIISTAN RUOKINTAAN
Seuran majalta noudettavissa kauraa riistaeläinten talviruokintaan. Kaura löytyy saunan päädystä siilosta. Huom. sulje säiliö hyvin ja siivoa mahdolliset maahan pudonneet jyvät täytettyäsi oman astiasi/säkin.

Itäisen TALVIKOKOUS seuran majalla pidettiin su. 23.05.2021 klo. 12.00
Kokouksen avasi seuran puheenjohtaja Janne Lehtinen hiljaisella hetkellä seuran jäsenen Pentti Koivusaaren muistoksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Leppänen ja sihteeriksi Markku Honkaranta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Koivulahti ja Seppo Koivulahti. 
Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkastajat.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin esityslista. kokouksessa läsnä 25 jäsentä.
Hyväksyttiin vuoden 2020 tilit, tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
Kokous myönsi yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden tili- ja vastuu velvollisille.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Janne Lehtinen.
Johtokunnan erovuoroiset, Veijo Saari, Petri Oksala, Reijo Kalliosaari ja Matti Ritamäki  valittiin uudelleen. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat Timo Leppälä, Petri Mannila, Mikko Hirsimäki ja Kalle Kiviniemi
Toiminnantarkastajiksi valittiin Mauno Syngelmä ja Pertti Kalmari, sekä heidän varamiehiksi Pekka Kuuppelomäki ja Heikki Rajamäki.
Jäsenmaksut pysyvät ennallan, maanom.jäsen 35 €/vuosi ja ei maanomistaja jäsen 45 €/ vuosi. Liittymismaksu maattomalla 400 €. Nuorisojäsen maattomalla alle 18 v liittymismaksu 200 €.
Uusille jäsenille kahden vuoden koejäsenyys, johtokunta vahvistaa 2 vuoden jälkeen jäsenyyden. Kaikilla jäsenillä kökkävähennys 2,5 € / kerta jotka vähennetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
Kaikilla uusilla jäsenillä kökkävelvoite (8.8.2010 kesäkokouksessa päätetty).
Hyväksyttiin vuodelle 2021 toimintasuunnitelma.
Ampumaratamaksut: Hirvi 10 laukausta / sarja 2.0 €, Trap 25 kiekkoa / 3.0 €
Hirvilupia haetaan 38 hirvieläimen luvat / 25 aikuista ja 26 vasaa, lopullinen määrä tarkentuu riistakeskuksen päätöksen jälkeen, lisäksi haetaan 10 peuran lupaa.
Jahtimaksu hirvenmetsästyksen osalta (80 €/metsästäjä) maksettava 30.9.2021 mennessä. Jokaisen hirvimetsälle osallistuvan tulee ampua 5 sarjaa tai 200 pistettä juoksevaan hirvikuvaan ENNEN jahtikokousta, KAIKKIEN JAHTIIN AIKOVIEN TOIMITETTAVA OMAT PAPERIT JAHTIKOKOUKSEEN!!!
Jahtipäälliköksi valittiin Kari Koivulahti, ryhmänjohtajat toimivat varapäälliköinä.
Peurapääliköksi valittiin Marko Viitala. Peurapäällikölle ilmoitus kun lähtee jahtiin ja saatuaan saalista.
Saadusta kaurissaaliista ilmoitus Pekka Huhtakalliolle joka toimii kauris yhteys henkilönä.
Kauriin osalta ampujan lisäksi huolehdittava ITSE ilmoitus riistakeskukselle
(suositus oma riistan kautta).
Ampuma-ja kilpailujaoston puheenjohtajana jatkaa Matti Ritamäki ja vpj. Sami Leppänen. Haulikon vastuuhenkilöt, Jarmo Sievi ja Reijo Kalliosaari.
Kiväärin vastuuhenkilö Voitto Rajamäki.
Ampumarata vastaavina toimivat, Luodikossa ja Hirvessä Voitto Rajamäki,
sekä Trapissa Marko Viitala.
Metsästys koira jaostoksi puheenjohtajaksi Mikko Hirsimäki ja vpj. Reijo Kalliosaari, Hirviseurueen koiraryhmä kuukuu myös ko. jaostoon.
Vahinkolintulupa on voimassa 31.7.2023 saakka, koskien variksen ja naakan pyyntiä.
Tarkemmat tiedot seuran nettisivuilta. Jalasjärven rhy/jimy
Riistapeltoja tehdään entiseen tapaan. seuralla omaa kauran siementä, lisäksi ostetaan rehukaalin siemeniä
Lopuksi muistutettiin että metsästyksen yhteydessä ei ajeta moottoriajoneuvoilla pelloilla tai pihoissa ilman maanomistajan lupaa, ajoneuvoja ei myöskään jätetä niin että ne tukkivat kulkuväyliä.
Compac-rata, seura hakee Liider rahoitusta kyseisen haulikkoradan radan tekemiseen, avustusta voi saada n. 70 % kustannusarviosta, seuralta loput työnä ym. Kokous totesi hankkeen rataa kehittäväksi. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.18
Kokouksen puolesta sihteeri.
Kesäkokous seuran majalla su. 8.8. 2021 klo. 12.00
Puheenjohtaja Janne Lehtinen avasi kokouksen
Saalisilmoituksen palauttaneiden kesken suoritettiin arvonta, onnetar suosi Jyrki Rasinpäätä ja Heino Ala-Taivalmäkeä. Palkinto on 50€ lahjakortti kodinkoneliike Vilposelle.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Lehtinen ja sihteeriksi Markku Honkaranta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Koivulahti ja Raimo Pada jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksessa oli 35 osanottajaa. Esiteltiin uudet jäsenet joita on18 kpl.
Riistakiintiöt: Metso 1 kpl. uros. Teeri 2 kpl (uros), suositus nuori lintu.  Metsäpyy 3 kpl, Fasaani 1 kpl. Peltopyy ja Riekko rauhoitetaan. Kyyhky ja vesilinnut valtion ajalla, Lehtokurppa vapaa. Metsäjänis ja rusakko kiintiöistä vapaat, valtion ajalla.
Kauriskiintiöksi sovittiin 2 kaurista / metsästäjä / vuosi riippumatta iästä.
Suositellaan ettei kauris pukkia ammuttaisi.
Kaurispukin kevätmetsästys sallitaan 
Päiväkortilla vieras saa ampua 1 kauriin kausi on pois isännän kiintiöstä. Kauriin yhteisjahtiin saa osallistua päiväkortilla, henkilökohtainen kiintiö ei koske seurue jahtia.
Yhteisjahdin johtaja ohjeistaa saaliinjaon jahtiaamuna, yhteijahdissa ei kiintiötä. 
Kauriin kyttäysjahdissa saalista saadessa ilmoitus välittömästi Pekka Huhtakalliolle sekä riistakeskukselle.
Majavalle mahdollinen yhteislupa.
Peuran metsästys, kiintiö 1 peura / metsästäjä. Seuran kiintiö 5+5,
metsästys päättyy kun seuran kiintiö on täysi.
Peura päällikkönä toimii Marko Viitala jolle ilmoitus tehtävä kun lähtee
kyttäys metsälle ja heti saalista saadessaan. Metsästys porukalla tai kyttäämällä. Seurue metsästyksessä päällikkönä toimii Marko Viitala
jolle ilmoitus tehtävä heti saalista saadessa, kaatajalle kuuluu lupamaksu.
Peuran seurue metsästyksessä saalis ja kaatomaksu jaetaan seurueen 
sääntöjen mukaisesi.

Vesilinnun metsästys: Liikapuron tekoaltaalla ja Hirvijärvellä 3:nä ensimmäisenä päivänä saa jahdata Klo 23.00 sen jälkeen klo. 22.00.
Hirvijahtiin aikovilla on 5 sarjan tai 200 pisteen ampumavaatimus juoksevaan hirvikuvioon 

Rauhoitusalueet: Tuotannossa olevat turvetuotanto alueet rauhoitetaan kanalinnustukselta.
Hirviseurueen kokouksessa su. 3.10 klo. 12.00 päätetään jahdin aloitus, esitys toinen tai kolmas viikonloppu. Hirvijahdin osallistumismaksu 80 €
maksettava 30.09 mennessä. Kaatoluvat n. 23 hirvieläintä on 15 aikuista ja 16 vasaa. Jahtipäälliköiden kokouksessa 3.11 varmistuu lopullinen kaatomäärä. Suurpedoista aina ilmoitus Reijo Kalliosaarelle, Veijo Saarelle tai Ari Syrjälälle.

puheenjohtaja päätti kokouksen klo.13.30
Kokouksen puolesta sihteeri

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua